Sunday, August 13, 2017

VIỆT NAM ĐÃ HẾT THỜI VÌ LỜI NGUYỀN CỦA LĂNG MỘ HCM . (Tôi đăng lại bài này sau khi các công dân mạng "ném đá" BT Giáo Dục) .
- VN là LƯƠNG TRI của nhân loại , Hà Nội là TRÁI TIM của cả nước : hai câu này ra rả suốt ngày trên đài HN trong thời chiến tranh VN .
- Tôi mơ khi thức dậy , thấy mình là ng VN : rất nhiều ng trên thế giới đã nói như vậy trong thời chiến tranh VN .

"Hồn ma TT Thiệu gặp hồn ma HCM và nói : thông thường người đời chỉ thích dành cái khôn , cái tốt , nhưng tôi thấy bọn đàn em của ông , từ Trọng Lú trở xuống , hiện nay chỉ thích dành cái ngu , cái xấu của thiên hạ về mình , xin ông giải thích .
- HCM : có lẽ khi xây lăng cho tôi , dù điều đó trái với di chúc của tôi , đàn anh của chúng như Lê Duẫn , Lê Đức Thọ , v.v... đã làm động mồ , động mả ông bà , tổ tiên hay làm đứt long mạch của Hà Nội nên giờ này bọn chúng mới thích "ăn cám xú" cả lũ như vậy ; vì cứ HỞ MIỆNG RA hay LÀM CÁI GÌ , CHÚNG ĐỀU BỊ DÂN CẢ NƯỚC "NÉM ĐÁ" DỮ DỘI . Đã vậy , vì tranh dành dành quyền lực , chúng quay ra đấu đá lẫn nhau , thanh toán nhau bằng cách đầu độc , ám sát và thuê bọn bút nô viết bài để "bôi tro trát trấu" lẫn nhau mỗi ngày trên internet , v.v... Làm tôi rất buồn và đau khổ mà không làm gì được .
- TT Thiệu : Chính bọn "ăn cám xú" này , chứ không ai khác , đang đào mồ cuốc mã ông ! Vì chúng mà nhân dân cả nước đang NGUYỀN RỦA ông : vì ông đã du nhập một chủ thuyết chính trị đã gieo biết bao TÀN PHÁ , CHẾT CHÓC và ĐAU KHỔ cho đất nước này từ năm 1945 tới giờ" .

No comments:

Post a Comment