Sunday, August 13, 2017

VIỆT NAM ĐÃ HẾT THỜI VÌ LỜI NGUYỀN CỦA LĂNG MỘ HCM . (Tôi đăng lại bài này sau khi đọc các điều trái tai gai mắt của ĐCSVN, như clip mới đây về hoạt động "quần chúng" của đoàn thanh niên CSVN đăng trên FB của Bich Van Le Thi).
"- VN là LƯƠNG TRI của nhân loại, Hà Nội là TRÁI TIM của cả nước: hai câu này ra rả suốt ngày trên đài HN trong thời chiến tranh VN.
- Tôi mơ khi thức dậy, thấy mình là người VN: rất nhiều ng trên thế giới đã nói như vậy trong thời chiến tranh VN.
Hồn ma TT Thiệu gặp hồn ma HCM và nói: "Thông thường người đời chỉ thích dành cái khôn, cái tốt, những gì thuộc về Chân-Thiện-Mỹ, nhưng tôi thấy bọn đàn em của ông, từ Trọng Lú trở xuống, hiện nay chỉ thích dành cái ngu, cái xấu của thiên hạ về mình, xin ông giải thích.
- HCM: "Có lẽ khi xây lăng cho tôi, dù điều đó trái với di chúc của tôi, đàn anh của chúng như Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, v.v... đã làm động mồ, động mả ông bà, tổ tiên hay làm đứt long mạch của Hà Nội nên giờ này bọn chúng mới thích "ăn cám xú" cả lũ như vậy; vì cứ HỞ MIỆNG RA hay LÀM CÁI GÌ, CHÚNG ĐỀU BỊ DÂN CẢ NƯỚC "NÉM ĐÁ" DỮ DỘI. Đã vậy, vì tranh dành dành quyền lực, chúng đã và đang quay ra đấu đá lẫn nhau, thanh toán nhau bằng cách đầu độc, ám sát và thuê bọn bút nô viết bài để "bôi tro trát trấu" lẫn nhau mỗi ngày trên internet, v.v... Làm tôi rất buồn và đau khổ mà không làm gì được.
- TT Thiệu: Chính bọn thích "ăn cám xú" này, chứ không ai khác, đang đào mồ cuốc mả ông! Vì chúng mà nhân dân cả nước đang NGUYỀN RỦA ông: vì ông đã du nhập một chủ thuyết chính trị đã gieo biết bao TÀN PHÁ, CHẾT CHÓC và ĐAU KHỔ cho đất nước này từ năm 1945 tới giờ".=====


No comments:

Post a Comment