Thursday, May 4, 2017

SỨC SỐNG MÃNH LIỆT HỒI SINH TỪ ĐỐNG TRO TÀN .
Phần lớn hình chụp tại núi lửa St Helens ở bang Washington sau đợt phun trào năm 1980 , phần còn lại chụp ở núi lửa ở Hawaii và các cuộc đốt rừng có kiểm soát . Có hình chụp chỉ 1 tuần lễ sau cháy rừng .No comments:

Post a Comment