Tuesday, September 27, 2016

PHẢI LÊN TIẾNG VÌ KO CHỊU NỖI ! (tiếp theo) .
- Tôi chẳng là họ hàng hay hưởng bổng lộc gì của TT Thiệu để binh vực ổng nhưng chỉ nói lên sự CÔNG BẰNG , trả SỰ THẬT về đúng chỗ của nó .
Một số ng còn nói ông Thiệu đã HÈN NHÁT khi bỏ trốn ra nước ngoài (hay ĐÀO NHIỆM/ĐÀO NGŨ) . Họ nên nhớ , sau khi từ chức , giao quyền cho PTT Hương , ông Thiệu ko tỏ dấu hiệu gì sẽ rời bỏ đất nước . Nhưng sau đó đài HN và đài MTGPMN ra rã tối ngày " CP Trần văn Hương là CP Thiệu mà ko có Thiệu" .
CS cho rằng , sự có mặt của ông Thiệu tại VN sẽ gây trở ngại cho 1 giải pháp chính trị nên Mỹ và các phe phái chính trị tại SG đã gây áp lực , yêu cầu ông ra đi ; và và để tạo điều kiện thuận lợi cho 1 giải pháp chính trị , ko mang tiếng là người ngoan cố , ông đã phải ra đi trong lén lút vào 1 buổi tối (theo hồi ký của tướng Timms) .
Khi làm CT ủy ban lãnh đạo QG và làm TT , ông ko phải là ng sợ chết : năm 1972 , lúc An Lộc còn bị bao vây và pháo kích , ông đã dùng trực thăng đáp xuống để động viên quân dân cán chính . Đây là việc làm rất nguy hiểm : một ông TL quân khu cũng ko cần phải làm như vậy , huống hồ là nguyên thủ quốc gia .

No comments:

Post a Comment