Monday, August 15, 2016

Bé gái cụt tay TQ được một gia đình Mỹ nhân nuôi : cháu có thể dùng chân làm mọi việc , không khác gì mọi trẻ em bình thường khác .

Nguồn : http://english.sina.com/culture/p/2016-07-06/detail-ifxtsatm1498844.shtml

No comments:

Post a Comment