Tuesday, June 7, 2016Vì văn hóa chuộng con trai , chính sách một con của CP , v.v...
42 bé bị bỏ rơi , chỉ trong hơn 1 tuần tại 1 TP ở TQ ! Một kỷ lục , đáng xấu hổ của TQ .
"Một bé gái 6 t , bị ném từ xe hơi *, xuống bên ngoài một viện mồ côi - dành cho trẻ em bị bỏ rơi - vào ngày thứ Năm - tại TP Tế Nam (Jinan) , thủ phủ của tỉnh Sơn Đông (Shandong) thuộc phía Đông TQ , trước khi xe bỏ chạy . Công nhân tìm thấy 2.600 NDT (412 USD) trên túi bé ,
 cộng với 1 tờ giấy cho biết bé sanh ngày 5/5/2008 . Viện này đã nhận 42 trẻ bị bỏ rơi từ khi khai trương 1-6 . [Photo/CFP]
* Được cha hay mẹ bồng khỏi xe và nhẹ nhàng bỏ trước viện ; nếu quăng từ trên xe xuống đất thì em bé sẽ chết .
Tạm dịch từ : A six-year-old girl was thrown from a car outside a "safe haven" for abandoned children on Thursday in Jinan city, capital of East China's Shandong province, before the vehicle sped away. Workers found 2,600 yuan ($412) in her pocket, together with a note giving her birthday as May 5, 2008. The refuge had received 42 abandoned children since opening on June 1."
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=892688177411676&set=a.197514143595753.57573.100000115071295&type=3

No comments:

Post a Comment