Monday, June 20, 2016

DANH NGÔN VỀ CHÍNH TRỊ :
- “Nếu chỉ vì bạn không quan tâm đến chính trị không có nghĩa là chính trị lại không quan tâm đến bạn.” (Pericles - 493-429 tcn)
- “Một trong những hình phạt cho việc từ chối tham gia vào các vấn đề chính trị là bạn sẽ đi tới cái kết cục bị cai trị bởi những kẻ hạ đẳng hơn mình.” (Plato - khoảng 427-347 tcn) . 
- “Con người, từ bản chất, là một sinh vật chính trị.” (Aristoteles - 384-322 tcn) 
- “Chính trị không phải là điều gì to lớn, chính trị là dám nói lên những gì mình không thích, không muốn. Chính trị là dám chống lại cái sai của những người lãnh đạo và quản lý tài sản của chính các bạn đóng góp.”. (Tony Trần Khánh Viêm - Tổng Thống tân cử của Singapore). 
- “Kẻ dốt nát tệ hại nhất chính là kẻ dốt nát về chính trị. Hắn không nghe gì cả, không thấy gì cả, không tham gia bất cứ vai trò gì trong đời sống chính trị. Có vẻ như hắn không biết là chi phí sinh hoạt, giá cả của đậu, của bột mì, tiền thuê nhà, giá cả thuốc men ..., tất cả đều phụ thuộc vào các quyết định chính trị. Hắn thậm chí còn tự hào về sự thiếu hiểu biết chính trị của mình, ưỡn ngực ra mà khoe ta đây ghét chính trị. Đứa ngu dốt này không biết rằng chính sự thờ ơ với chính trị của hắn mà từ đó nảy sinh nạn mại dâm, trẻ em bị bỏ rơi, nạn cướp bóc, và tệ hơn tất cả là nạn quan chức tham nhũng tay sai của các tập đoàn bóc lột đa quốc gia.” (Bertolt Brecht - 1898-1956) . 
Nguồn : FB của Canh Lê

No comments:

Post a Comment