Monday, June 20, 2016

CÂU HỎI : ĐẤT NƯỚC NÀY SẼ ĐI VỀ ĐÂU KHI CA MẶC THƯỜNG PHỤC ĐÀN ÁP THÔ BẠO DÂN BIỂU TÌNH CHỐNG TQ VÀ FORMOSA ; TRONG KHI Ở PHI , PHỤ NỮ * TAY KHÔNG ĐẤU TRANH VỚI TÀU CAO TỐC TQ TẠI BÃI CẠN SCARBOROUGH .
* Cô này làm cho 1 tổ chức phi lợi nhuận (NPO) , ngày 15/6/16 đã cùng 14 thanh niên đi thuyền đánh cá bằng gỗ ra bãi cạn để treo cờ Phi và LHQ . Dù bị tàu võ trang của TQ chận lại và định ủi thẳng vào thuyền đánh cá của cô , cô và 4 bạn đã nhảy xuống nước và đã treo được cờ Phi và LHQ lên đảo . Nguồn : báo Phi Philstar .

TÊN CA MẶC THƯỜNG PHỤC KẸP CỔ 1 NGƯỜI BIỂU TÌNH VÌ CÁ CHẾT . 


NGƯỜI PHỤ NỮ PHI NÀY , KHI BÁM VÀO TÀO TÀU CAO TỐC CỦA TQ , ĐÃ BẤT CHẤP NGUY HIỂM KHI CHÂN VỊT CỦA TÀU CHỈ CÁCH CÔ 1 MÉT  HẦU BA NGƯỜI BẠN TREO CỜ PHI TRÊN BÃI CẠN SCARBOROUGH

No comments:

Post a Comment