Saturday, June 4, 2016

CP đã bật đèn xanh cho dân được thực thi QUYỀN này ! 
(Viết sau tin "BT văn phòng CP họp báo cho biết : dù đã có kết luận về cá chết hàng loạt nhưng chưa thể công bố nguyên nhân mà PHẢI CHỜ PHẢN BIỆN" *).
Vậy từ nay về sau , người dân nên thực thi QUYỀN này mỗi khi CP công bố 1 kết quả hay tòa án có phán quyết trong một phiên xử , v.v... Ví dụ :
1/ Ngày 22/5/2016 có bầu cử quốc hội , dù CP đã công bố kết quả nhưng dân CÓ QUYỀN "không công nhận kết quả vì PHẢI CHỜ phản biện" .
2/ Sau khi tòa tuyên án , bị cáo (defendant) CÓ QUYỀN "ko công nhận phán quyết vì PHẢI CHỜ phản biện" .
3/ Khi bị CA yêu cầu theo họ về đồn , ng dân CÓ QUYỀN "ko thi hành vì PHẢI CHỜ phản biện" .
Và còn nhiều ví dụ khác .
* Tư duy phản biện hay là tư duy phân tích là một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn đề. Lập luận phản biện phải rõ ràng, lôgíc, đầy đủ bằng chứng, tỉ mỉ và công tâm .-- Wiki .

No comments:

Post a Comment