Thursday, June 2, 2016

THỜI THẾ QUA HÌNH ẢNH : ĐCSVN ĐÃ HẾT THỜI ! 
- VN là "lương tri của nhân loại" và "Hà Nội là trái tim của cả nước" : hai khẩu hiệu mà người dân miền Bắc nghe mỗi ngày từ đài Tiếng nói VN .
Thời thế qua hình ảnh : từ lạc quan cách mạng , tinh thần quyết chiến quyết thắng của các lãnh đạo CSVN thập niên 1960-70 khi VN còn là "lương tâm của nhân loại" (3 hình đầu) đến vẻ mặt buồn thảm của các lãnh đạo VN lúc này (2 hình cuối) . 
Hình 1-3 (LIFE Jan 14 1967) : HCM và Phạm văn Đồng đã cười nghiêng nghiêng ngả trước tình hình bất lợi về chính trị và quân sự cho phe VNCH và Mỹ . 
Hình 4-5 : và ngày nay , các đàn em của họ ký tuyên bố chung Việt- mỹ với vẻ mặt "đau khổ như bịnh trỉ" ! .
Nhận xét : dù không phải là thày bói , tôi có thể nói , ĐCSVN đã HẾT THỜI .


No comments:

Post a Comment