Friday, May 27, 2016

Mỗi lần có quan to nào bị dân "ném đá" dữ dội , tôi nhớ tới LỜI NGUYỀN CỦA LĂNG MỘ HCM .
Hồn ma TT Thiệu nói với hồn ma HCM : con người ai cũng thích DÀNH cái đẹp , cái hay về mình ; tại sao đám đàn em của ông , từ Trọng Lú trở xuống , lại thích DÀNH cái xấu , cái dở về mình , để cho dân chửi rủa , "ném đá" dữ dội ?
- HCM : Có lẽ khi xây lăng mộ cho tôi , dù điều đó trái với di chúc của tôi , đàn anh của chúng như Lê Duẫn , Lê Đức Thọ , v.v... đã cắt đứt long mạch đế vương hay động mồ động mã của tổ tiên/ông bà nên ngày nay , làm bất cứ điều gì , bọn "ăn cám xú" này đều bị dân chửi "tắt bếp" . Tôi quá buồn và đau khổ mà không làm gì được . 
- TT Thiệu : tôi cũng bó tay với bọn "ăn cám xú" này !

No comments:

Post a Comment