Saturday, May 14, 2016

ẢNH LÚC DẠY HỌC , TỪ NĂM 1998 - 2001 .
ĐÂY THỜI KỲ HẠNH PHÚC NHỨT ĐỜI TÔI VÌ TRUYỀN BÁ KIẾN THỨC CHO KẺ KHÁC

TỪ BỘ XƯƠNG BIẾT ĐI , CHỤP THÁNG 6/1994 TẠI TSN TRƯỚC KHI ĐI MỸ ĐẾN . . . 
. . . TRỪ HAI NGƯỜI CÓ DẤU X , CÒN LẠI LÀ HỌC TRÒ TÔI ; TỤI NÓ LÀ ANH CHỊ EM CỦA MỘT GIA ĐÌNH SANG MỸ NĂM 1998 . TỪ TRÁI SANG PHẢI : P. HIỆN LÀ CHỦ MỘT TIỆM NAIL KHU MỸ TRẮNG TẠI SAN JOSE , ANH NÓ , TÔI , VÀ K. CHỊ NÓ , LÀM  CHO 1 CTY BẢO HIỂM MỸ . ĐỨNG PHÍA TRƯỚC : EM TRAI NÓ , EM GÁI ÚT (MẶC ÁO XANH) HIỆN HỌC BS Ở UC SAN FRANCISCO , CHỊ KẾ ÚT LẤY CHỒNG MỸ , VÀ ANH ĐỨA NÀY
ĐỨA MẶC ÁO SỌC ĐỎ ĐANG HỌC BS Ở SF , NÓ THÔNG MINH NHỨT TRONG ANH CHỊ EM NÓ . CHỊ KẾ NÓ QUAY MẶT LẠI , HIỆN LẤY CHỒNG MỸ . HỒI MỚI QUA , NÓ BỊ LAO PHỖI , MỖI THÁNG TÔI DẪN NÓ  ĐẾN BS VỀ LAO . 

HAI ĐỨA CON GÁI LÀ HỌC TRÒ TÔI .
TÔI VÀ MỘT HỌC TRÒ , DẠY TẠI NHÀ Ở ĐƯỜNG JULIAN , SAN JOSE .

No comments:

Post a Comment