Friday, April 29, 2016

"Tôi là người , những gì liên quan hay ảnh hưởng đến con người , đều liên quan hay ảnh hưởng tới tôi" . Nếu tôi không là như vậy , tôi sẽ thua loài ngựa vì "một con ngựa đau , cả tàu ko ăn cỏ" ! .-- Tài . 
Tỉnh Hà Tĩnh có những con người nỗi tiếng như : LS Cù Huy Hà Vũ , BT Ng thị Kim Tiến , PCT quốc hội Uông Đông Chu , tỉ phú địa ốc Phạm Nhật vượng , v.v... tới giờ này họ hoàn toàn im lặng trước thảm họa về môi trường tại Vũng Áng . Có lẽ , do họ giàu có , sống tại Mỹ hay Hà Nội nên họ không cảm nhận nỗi đau của dân Hà Tĩnh , hay sợ mất quan điểm , hay tính cả nể , sợ mất lòng bạn bè , v.v...

No comments:

Post a Comment