Wednesday, April 27, 2016

Hồn ma TT Thiệu gặp hồn ma HCM .
- TT Thiệu : thông thường người đời chỉ thích dành cái khôn , cái tốt , nhưng tôi thấy bọn đàn em của ông , từ Trọng Lú trở xuống , chỉ thích dành cái ngu , cái xấu của thiên hạ về mình , xin ông giải thích .
- HCM : có lẽ bọn chúng khi xây lăng cho tôi đã làm động mồ , động mả ông bà , tổ tiên hay làm đứt long mạch nên giờ này bọn chúng mới thích "ăn cám xú" cả lũ như vậy ; vì cứ hở miệng ra là bị dân cả nước "ném đá" dữ dội . 

No comments:

Post a Comment