Sunday, April 24, 2016

Hàn Quốc đứng đầu thế giới trong kết nối Internet, có tốc độ kết nối Internet trung bình nhanh nhất thế giới
(Nguồn : bằng tiếng Anh trên wiki và đc dịch bằng Google có sửa chữa để dễ hiểu) .
Khoảng 45 triệu người hay 92,4% dân số là người sử dụng Internet. Hàn  luôn được xếp hạng đầu trên toàn thế giới trong các chỉ số phát triển ICT của Liên Hợp Quốc kể từ khi có chỉ số này . Chính phủ thành lập các chính sách và chương trình đã tạo điều kiện mở rộng nhanh chóng và sử dụng băng thông rộng.
Chương trình quốc gia 
Hàn Quốc đang dẫn đầu về số lượng các kết nối DSL bình quân đầu người trên toàn thế giới. ADSL là chuẩn, nhưng VDSL đã bắt đầu phát triển một cách nhanh chóng. ADSL thường cung cấp tốc độ của 3 Mbit /s đến 8 Mbit /s, với VDSL phù hợp nhanh hơn. Tỷ lệ lớn dân số Hàn Quốc sống trong căn hộ giúp sự phát triển của DSL, cũng như một sự thâm nhập cao của thiết bị điện tử tiêu dùng nói chung. Nhiều tòa nhà chung cư ở khu vực đô thị đang được xây dựng , như Seoul và Incheon, có tốc độ lên đến 100 Mbit /s. VDSL thường được tìm thấy trong căn hộ mới .
Internet có một địa vị cao cho nhiều người Hàn Quốc hơn là ở phương Tây, và chính phủ tích cực hỗ trợ này. Riêng Seoul , thủ đô của quốc gia, đã được gọi là "thủ đô băng thông của thế giới".  Vào tháng Giêng năm 2006, nó đã trở thành quốc gia đầu tiên để đạt được hơn 50% thâm nhập băng rộng bình quân đầu người ; đến năm 2005, nó là nước đầu tiên để hoàn thành việc chuyển đổi từ dial-up băng thông rộng. [8] Nó cũng có, băng thông rộng nhanh nhất với giá rẻ nhất trên thế giới. [9] Hiện nay có các thí nghiệm với tốc độ 1 Gigabit trên giây. Ngoài ra, trong năm 2005 96,8% điện thoại di động Hàn Quốc đã truy cập Internet. [10]
Có 3 ISP (nhà mạng) lớn. Họ là KT Corp, SKBroadband, và LGU + (trước đây DACOM) và cung cấp băng thông rộng và các mạch chuyên dụng Internet bao gồm Ethernet và vận hành trung tâm dữ liệu Internet tại Seoul. MSOs chính là TBroad, C & M, và CJ Xin chào tầm nhìn.
Tốc độ Internet 
Theo Báo cáo tình hình Internet từ Akamai cho Q1 năm 2013, tốc độ Internet trung bình ở Hàn Quốc trong quý là 14,2 Mbit /s, với một tốc độ kết nối Internet đỉnh 44,8 Mbit /s. [11]
Tính đến năm 2013, Hàn Quốc có các kết nối nhanh nhất trung bình internet trên thế giới ở 21,0 Mbit /s theo báo cáo của Akamai Technologies, [12] nghĩa là nhanh hơn so với các nước nhanh nhất như Nhật Bản tới hơn 40%, với tốc độ internet trung bình chỉ là 12,9 Mbit /s. Tốc độ của Hàn Quốc là nhanh hơn gần sáu lần so với mức trung bình của thế giới là 3,8 Mbit /s, và hơn hai lần nhanh như Hoa Kỳ ở 10 Mbit /s. Điều quan trọng cần lưu ý là 100 Mbit /s là tiêu chuẩn trung bình trong ngôi nhà ở đô thị Hàn Quốc và đất nước đang nhanh chóng tung ra các kết nối 1Gbit /s hoặc 1.000 Mbit /s, với giá $ 20 mỗi tháng, đó là khoảng 263 lần nhanh hơn so với mức trung bình của thế giới và nhanh hơn so với tốc độ trung bình ở Mỹ 100 lần. [14]

No comments:

Post a Comment