Monday, March 28, 2016

Tại sao một dân tộc từng được gọi là lương tâm của nhân loại mà giờ đây nhếch nhác như vầy , gần như đi tới đâu cũng bị thiên hạ khinh rẻ , kể cả các nước cựu CS ?
Bí ẩn này của lịch sử đã được giải đáp qua cuộc nói chuyện mới đây giửa hồn ma TT Nguyễn văn Thiệu với hồn ma HCM .
- TT Nguyễn văn Thiệu : thông thường ng đời chỉ thích cái khôn , cái tốt , nhưng tôi rất ngạc nhiên khi thấy hiện nay bọn đàn em của ông , từ Trọng Lú trở xuống , chỉ thích dành hay ôm trọn cái ngu , cái xấu của cả thiên hạ về mình , ko chia bớt cho ai hết kể cả đàn em của tôi ; xin ông giải thích giùm .
- HCM : Có lẽ năm 1969 , bọn chúng khi an táng tôi đã làm động mồ động mã hay làm đứt long mạch đế vương của VN sao đó mà giờ này bọn chúng lại "ăn cám xú" như vậy . Tôi đang muối mặt , quá nhục nhã với các ông Các-Mác , Lênin , Stalin , Mao trạch Đông , ko biết ăn nói làm sao với mấy ổng . /.
Ông thấy đấy , Putin hậu duệ của Stalin , tuy độc tài nhưng rất khôn khéo , như mới đây trong vụ Syria , Mỹ còn phải bất ngờ và hụt hẫng với y" .
==
Tân học tinh hoa , chuyện 1 : Hồn ma TT Nguyễn văn Thiệu cự nự với hồn ma Hồ Chí Minh : này ông , có bao nhiêu cái xấu , cái ngu trên đời , bọn đàn em hay hậu duệ của ông dành hết , ko nhường cho đàn em tôi một ít . Hồn ma HCM trả lời : mong ông thông cảm , trên dương thế chúng đã quen DÀNH HẾT MỌI SAI QUẤY hay NGU NGỐC , nên xuống đây cũng dành hết , không chia bớt cho đàn em của ông . Hồn ma TT Nguyễn v Thiệu : tôi đành chào thua đàn em của ông !

No comments:

Post a Comment