Tuesday, March 29, 2016

TẠI SAO TÔI KHÔNG CÓ Ý KIẾN VỀ CÁC NGƯỜI ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ .
Chúng ta chỉ biết bộ mật thật của ai đó khi họ có quyền lực .- Platon .
Tôi không nói TẤT CẢ những người đấu tranh do dân chủ đều là "GÀ" của CS .
ĐỂ CHUẪN BỊ cho 1 bầu cử QH lập hiến , có thể bao gồm bầu cử tổng thống , ng CS đã chuẩn bị rất kỷ NHÂN LỰC cho cuộc BC này . Đó những người , cũng vào tù ra khám , cũng bị CA "đánh" đổ máu , v.v... để nhằm có điểm với cử tri trong nước . Điều này nằm trong khả năng của chính quyền hiện nay . Người CS có câu nói , NUÔI QUÂN BA NĂM , XỬ DỤNG 1 GIỜ . Khi nào họ thấy "GÀ" của họ đủ lông đủ cánh , họ sẽ cho "ĐÁ" . Vì trước sau gì , cũng sẽ có bầu cử QH - như Myanmar đã làm , nên chính quyền đang hoạt động ráo riết trong việc đào tạo và huấn luyện "GÀ" của họ . Ngày xưa , dù màn lưới cảnh sát dày đặc mà họ còn đưa ng làm việc kế ông DIỆM và THIỆU như VŨ NGỌC NHẠ , HUỲNH VĂN TRỌNG , v.v...
Khi chưa nắm quyền , ng CS đã từng chấp nhận đối lập , đa đảng . . . sau đó họ từ từ diệt đối lập để duy trì độc đảng . Họ đã làm điều này trong giai đoạn từ 1945-1954 với 1 HP 1946 , rất ư là dân chủ , ko thua bất cứ nước nào - vì được sự giúp sức của các LS như NGUYỄN CAO HÁCH , v,v... Ông này sau đó di cư . Sau đó , họ đã diệt Quốc dân đảng , Đại Việt . . . trong Nam thì diệt Hòa hảo , v.v... Ông Nguyễn Tường Tam QDD nếu ko chạy vào Nam cũng bị giết , dù trước đó ông là BT ngoại giao của VM khi họp với Pháp tại Đà lạt , năm 1946 , v.v...

No comments:

Post a Comment