Wednesday, March 9, 2016

Nhân tin ông Thiện Nhân , CT MTTQVN khánh thành ngôi chùa 'kỷ lục Guinness Viet Nam' . (bài đã đăng 2 năm) . 
Trong Nhà nước pháp quyền , mọi cá nhân , thực thể (entity) chính trị , kinh doanh , tôn giáo , văn hóa , v.v... đều BÌNH ĐẲNG trước Pháp luật . Không có bên trọng bên khinh . Do vậy , việc ông Thiện Nhân , 1 ng đang sống bằng tiền thuế của dân lại đi khánh thành 1 cơ sở tôn giáo là TRÁI LUẬT và TRÁI HIẾN PHÁP (vì theo HP VN , các tôn giáo đều được đối xử CÔNG BẰNG) . Dù là 1 Phật tử , ông chỉ nên tham dự với tư cách CÁ NHÂN . Ở các nước theo NNPQ , như Mỹ hay Pháp , v.v... những việc làm như vậy sẽ bị dư luận và báo chí "ném đá" tới tấp vì họ TÁCH BẠCH rõ ràng Nhà nước và Tôn giáo ; không có nhập nhằng như VN .
Theo nghi lễ , sư trụ trì chùa mời các cấp trên của mình đến chứng giám và khách mời gồm có các đại diện tôn giáo bạn và chính quyền địa phương (tỉnh ,huyện và xã ), các mạnh thường quân đã đóng góp xây chùa và bá tánh . . . Các đại diện này sẽ cùng sư trụ trì cắt băng khách thành . Tôi thắc mắc là cả MTTQVN với kinh phí khổng lồ mà lại không có ban Nghi lễ (protocol) để cố vấn cho các quan chức .

No comments:

Post a Comment