Tuesday, March 8, 2016

NÉT ĐẸP CỦA TAM QUYỀN PHÂN LẬP : BỘ TRƯỞNG TÂY BAN NHA/BÀ BẦU CARME CHACON ĐI THĂM BINH SĨ ĐANG CHIẾN ĐẤU TẠI A PHÚ HẢN , V.V...
- Trong 1 nhà nước pháp quyền , mọi ng đều bình đẳng trước pháp luật và Không ai đứng trên pháp luật . 
(Do đảng của PSOE của bà chiếm đa số tại Quốc Hội TBN nên chủ tịch đảng , José Zapatero cũng là thủ tướng TBN , bổ nhiệm bà coi bộ Quốc Phòng .-- Tài) .
"Sinh ngày 13/3/71 , 45 t , có bằng bachelor về Luật tại ĐH Barcelona , sau đó học hậu ĐH tại Osgoode Hall Law School tại Toronto , ĐH Kingston và ĐH Laval tại Quebec City . Bà làm việc như giảng sư (lecturer) về Luật Hiến Pháp tại ĐH Girona . 
Bà là đv của Đảng Xã hội Chủ nghĩa bang Catalonia (Socialists' Party of Catalonia gọi tắt là SPC hay PSOE (theo tiếng TBN) và Đảng Công nhân XHCN Tây ban nha (Spanish Socialist Workers' Party) . . . từng là phó CT của Hạ viện TBN , sau đó làm BT về Nhà đất trước khi trở BT Quốc phòng tháng Tư 2008 ở tuổi 37 . Bà là phụ nữ ĐẦU TIÊN làm BT Quốc phòng TBN và đã có thai bảy tháng khi nhận nhiệm vụ . . . "  Dịch từ wiki . 

Nét đẹp của Tam quyền Phân lập khi bà bầu Carmen 
Chacon , BT Quốc phòng Tây Ban Nha , cùng tướng lãnh , 
duyệt hàng quân ,
THĂM MỘT SỐ ĐV TRONG NƯỚC :
 Nét đẹp của Tam quyền Phân lập khi bà bầu Carmen 
ChaconBT Quốc phòng Tây Ban Nha duyệt hàng quân . 

Bà đứng thứ tư tính từ trái .


No comments:

Post a Comment