Tuesday, March 8, 2016

Bằng sức mạnh của trán (brow) , ng phụ nữ Da Đỏ này mang heo rừng ra chợ tại Mitú , Colombia .
Thịt tươi rất hiếm ở tp trồng cao su gần biên giới Brazil . Giá cao của nó thúc đẩy dân Da Đỏ đi xa để săn thú (haul in game over long distances) . Một dây rừng buộc vào trán để chịu sức nặng của con thú . 
Bằng sức mạnh của trán (brow) , ng phụ nữ Da 
Đỏ này mang heo rừng ra chợ tại Mitú , Colombia .
Chuyển tải túi nặng (partage) xuyên rừng là công việc cong lưng 
(back-bending) của phụ nữ . Khi từ "mang vác" đc nói tới , 
đàn ông né tránh danh dự/phẩm giá (dignity) này và kêu gọi
 (summon) vợ . Mỗi ng mang đc hưởng 3 yard (= 2,7 m) cho 
một ngày tải/thồ hàng . 

No comments:

Post a Comment