Tuesday, March 8, 2016

MÓN QUÀ THUỘC LOẠI BOM TẤN (BLOCKBUSTER) CỦA 1 PHỤ NỮ GỬI ĐCSVN NHÂN NGÀY 8/3 : clip của ng mẫu Trang Trần chửi ĐCSVN .
Có thể cô đã chửi CA như vậy vì SAY RƯỢU nhưng sự thù ghét CA đã có sẳn từ lâu trong TIỀM THỨC của cô . (Cũng may cho cô là 1 ng mẫu nỗi tiếng , nếu ko thì đã no đòn với CA rồi) .
Trang Trần tiếp tục chửi CA khi ở đồn : https://www.youtube.com/watch?v=ocqD4aKbqHY
Một cô khác , (ko nỗi tiếng như Trang Trần) , do xô đẩy với CA đã bị chúng xúm nhau đánh : https://www.youtube.com/watch?v=VPGUpBwhKk8

No comments:

Post a Comment