Sunday, March 6, 2016

Công lý (justice) trong đời sống và cách hành xử của Nhà Nước chỉ có được khi TRƯỚC ĐÓ đã có trong con tim và tâm hồn của các công dân .-- Platon , triết gia Hy Lạp . (Giải thích : khi ng dân ko cần CÔNG LÝ thì làm sao họ có đc tính chất đó khi tham gia chính quyền) .
Chứng minh : a/ Để phỗi trong , khỏi phải ở lại 6 tháng để uống thuốc ngừa lao , một số bạn H.O. của tôi chỉ tôi uống 7-Up với Calcium , hay đến phòng mạch BS X-quang để HL ông ta : tôi ko làm dù gầy trơ xương , kết quả : phổi tốt và đi mỹ đúng thời hạn vào 1994 . b/ Một số bạn tù khi qua Mỹ còn hảnh diện : đã ra HN hối lộ bộ NV để họ giải quyết trước đơn xin xuất cảnh , tôi ko làm nên đi trể hơn họ . c/ Có ông HO ở Mỹ , dù ko bỏ sót 1 cuộc họp nào của binh chũng hay khóa SQ , nhưng khi tôi bảo viết FB thì ông sợ "vì CS sẽ đánh dấu ko cho về VN thăm thân nhân dù con cháu đã qua hết" !!!
Tôi nói , ở mỹ mà còn sợ như vậy , huống hồ ở VN !

No comments:

Post a Comment