Friday, February 19, 2016

Nhật : biểu tình ở Nhật chống đối hiệp ước an ninh Mỹ Nhật , gọi tắt là ANPO . Phần lớn tổ chức trước tòa nhà Diet (Quốc hội Nhật) . japan new 10 .
Như tôi nói , tôi có duyên với nước Nhật từ lúc trẻ do gđ làm ăn với 1 cty Nhật . Lúc đó có học chút ít tiếng Nhật để chào hỏi . 
Nguyễn Trọng Mai : Hình như người Nhật cũng bị hán hóa chữ viết phải kg ? 
Tai Tran : Họ cũng la-mã-hóa (romanization) tiếng Nhật bằng cách dùng chữ La-tinh để viết tiếng Nhật . Cách viết này gọi là romaji .
H1 và 2 : BT chống đối hiệp ước AN Mỹ-Nhật ngày 26/5/1960 . Họ còn đi kề sát nhau , như hàng rào người , ở H2 , có cả đàn bà dự biểu tình . Lúc đầu , dựa theo trí nhớ , tôi nghĩ , chỉ có đàn ông đi BT .
Ngày 22/6/1960 , hơn 120 ngàn tập họp chung quanh QH Nhật để chống HU này . 
H3 : lúc gần đây , giới trẻ chống đối ANPO  .Tạm dịch các khẩu hiệu : chiến tranh đã hết , nếu bạn muốn ; tôi ko thể tin rằng chúng ta vẫn biểu tình chống đối rác rưởi (shit) này , ý nói hiệp ước AN Mỹ Nhật ; cho hòa bình một cơ hội .
Người chống đối việc tái khởi động nhà máy điện nguyên tử Sendai tại quận Kagishima (trái) và nhà máy Fukui (phải) tụ họp chống đối quyết định này . 

No comments:

Post a Comment