Saturday, January 9, 2016

MỘT DÂN TỘC VĨ ĐẠI : NƯỚC PHÁP QUA NUMEROLOGY (LÝ THUYẾT SỐ/LTS) , đã đăng đúng 1 năm .
- Thà một phút huy hoàng hơn le lói suốt năm canh .
1/Trước tình hình khủng bố tại Pháp (báo Charlie Hebdo) , tôi dùng LTS để phân tích . Nước Pháp chịu tác động của số 14 vì ngày 14-7 là quốc khánh của họ . Sau đây là ý nghĩa của số này .
" Số 14 - Chuyển Động Và THÁCH THỨC (Movement . . . Challenge)
Sự truyền đạt/giao tiếp có sức hấp dẩn mạnh (magnetic communications) đối với quần chúng qua viết văn , ấn loát , và những lãnh vực (matters) liên quan đến TRUYỀN THÔNG đều liên quan đến số 14 . Những thay đổi định kỳ trong kinh doanh và mọi hình thức hùn hạp làm ăn thì thuờng hửu ích . Làm ăn trong lãnh vực có tính phỏng đoán (speculative matters) đem lại may mắn ; di chuyển và DU LỊCH kết hợp với con nguời và đất nuớc cũng may mắn .
Tuy nhiên , cả thắng lợi và thất bại đều đôi khi TẠM BỢ , vì giòng chảy mạnh của thay đổi luôn luôn có mặt (ever-present) . . ."
Lời bàn : Thế mạnh của Pháp là TRUYỀN THÔNG , DU LỊCH và KINH DOANH . Mọi thất bại hay thành công của nước Pháp đều TẠM THỜI vì đất nước này luôn CHUYỂN ĐỘNG và THÁCH THÍCH . Nếu không có các yếu tố trên , họ sẽ ko là một trong hai CƯỜNG QUỐC kinh tế của Âu Châu , trên cả Anh .
2/ Tên của nước Pháp (FRANCE) cộng lại bằng 24 = 2 + 4 = 6 , một trong những số CỰC KỲ may mắn theo Numerology . Nhờ may mắn này mà nước Pháp từng là một trong những CÁI NÔI của văn minh nhân loại mà ảnh hưởng của nó đã tỏa ra khắp thế giới trên nhiều lãnh vực từ văn hóa , nghệ thuật , chính trị , luật pháp , kinh tế , v.v... Tư tưởng của J.J.Rousseau , Montesquieu , v.v... đã đóng góp rất nhiều cho ngôi nhà dân chủ của thế giới . . .
Kết luận : Nước Pháp vẫn luôn luôn VĨ ĐẠI dù có bất cứ TAI HỌA hay KHÓ KHĂN LỚN LAO nào ập xuống họ . Trong cuộc chiến chống khủng bố , họ là một trong những nước đi đầu , trước cả Anh và có khi trước cả Mỹ (trong chiến dịch tại Lybia) ; họ không tính toán hay dè dặt như Đức . Vì đặc tính của họ là "chuyển động và thách thức " .
3/ Hai câu chuyện sau về đặc tánh trên của dân Pháp :
a/ Khoảng đầu thập niên 1990 , tôi làm thông dịch cho một ONG Pháp . Lần đó , tôi và 1 nhân viên trong nhóm leo lên những quả đồi tại một khu vực gần trường Võ bị Đà lạt . Tới giửa chừng , tôi mệt nên ngừng lại ; ông vẫn leo tiếp dù nơi đó rất hẻo lánh ko có bóng người ; nghĩa là ông có thể bị cướp hay bị giết dễ dàng .
b/ Nếu sợ thách thức với nguy hiểm thì báo chí Pháp đã ko là nạn nhân của vụ khủng bố này .
Nói thêm : Sau khi Charlie Hebdo bị phe quá khích hồi giáo khủng bố vì báng bổ đấng tiên của họ , báo vẫn tiếp tục lập trường của họ ; trong khi đó , các báo Anh không dám đăng ảnh bìa của Hebdo vì sợ khủng bố . Điều này chứng tỏ dân Pháp rất liều mạng và thách thức mọi thứ .
Về phóng sự hoạt động của hoàng gia hay nghệ sĩ khắp thế giới , không tờ nào qua mặt được Paris-Match , nghĩa là họ có UY TÍN NHIỆM . Vừa rồi tôi đăng ảnh hoàng gia Nhật do báo này thực hiện .

No comments:

Post a Comment