Wednesday, December 30, 2015

Có một ng đàn bà nữa đêm xin gỏ cửa 1 ng đàn ông để xin ngũ qua đêm vì bên ngoài trời rất lạnh , anh chàng này cương quyết ko cho vào .
Người dàn bà nói , ngày xưa ông Liểu hạ Huệ , là 1 ng đạo đức mà còn cho đàn bà vào nhà trú ngụ .
Ông này trả lời , LHH là ng đạo đức hơn tôi rất nhiều ; ông có thể cho đàn bà nằm ngũ kế bên ông mà ko gì xảy ra ; còn tôi thì ko = LHH . Do vậy , thà tôi để chị ở ngoài trời mà tôi giử đc đạo đức . Để chị vào nhà thì tôi lại mất đạo đức ; do vậy tôi ko cho chị vào nhà .
Ng đàn bà đành bó tay chấm com .

No comments:

Post a Comment