Tuesday, December 29, 2015

NTD theo Helping Yourself with Numerology .
1/ TT  Dủng sanh ngày 17/11/49 . Sau đây là ý nghĩa của số 17 theo Helping Yourself with Numerology , tr 86-7 .
"Nếu bạn sanh ngày 17 của bất cứ tháng nào , bạn sẽ có 1 ngày sanh may mắn , tốt cho kinh doanh . Bạn có thể rất thông minh (shrewd) và  vô cảm (ruthless) trong  việc làm/kinh doanh , dù bạn chủ yếu là thành thật . Bạn làm việc theo tính toán , và đôi khi lưỡng lự/nghiêng qua nghiêng lại (sway) trong lập trường . Bạn giống như trò chơi bập bênh (seesaw) , bảo thủ và cao thượng (high-minded) trong phút này , và ngông cuồng/phung phí (extravagant) trong phút kế .  . . .
Nhận xét : Giải đoán trên đây khá đúng về tánh tình của ông vì ông giống như trò chơi bập bênh của trẻ con . Thành ra , mới thoạt nhìn , ta thấy lập trường ông THAY ĐỔI LIÊN TỤC . 

2/ Người xưa có câu THIÊN CƠ BẤT KHẢ LẬU nghĩa là Máy Trời Không Thể Nói Ra Hết .
Ngày xưa , ông Thiệu rất tin tử vi , để đầy phòng ngủ , có những thày tử vi giỏi nhất nước làm cố vấn . Năm 75 , trong diễn văn từ chức ông nói đại ý , ngày sanh tháng đẻ của tôi đều là Tý (con chuột) nên năm Mảo (con mèo hay 1975) tôi mất tất cả . . .
Thành ra , những ý kiến của chúng ta về tương lai VN chỉ là phỏng đoán chứ ko thể khẳng định .
-----
Trong một post của tôi , bạn Minh Trinh Nam đã còm như sau : "Những người làm chính trị cáo già đa phần là ĐA DIỆN nên ta chỉ có thể đánh giá dựa vào KẾT QUẢ CUỐI CÙNG , còn đánh giá qua quá trình thì không phù hợp lắm : hạ hồi phân giải" . (hết) .
Tôi đồng ý vì thực tế cho thấy : Hiện nay quyền lực của đảng nằm trong tay BCH TƯ ĐCSVN , chứ ko nằm trong tay BCT nữa ; mà hầu như họ đều ủng hộ Ba Dũng . Y đã nhiều lần thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc , chứng tỏ rất CÁO GIÀ và NHIỀU MẶT . Nên chúng ta phải chờ xem ! WAIT AND SEE !

SJ ngày 17.2.2015 . 

No comments:

Post a Comment