Wednesday, December 30, 2015

2015 , qua Numerology .
Nhân một số bạn có vài suy nghĩ về những gì sắp xảy ra trong năm 2014 , tôi có bài sau :
Với ít nhiều hiểu biết về Numerology , tôi dự đoán , năm 2015 sẽ có nhiều biến động lớn tại nhiều nước trên toàn thế giới : vì 2015 = 2 - 0 - 1 - 5 = 8 (xin hiểu ngầm : dấu - thay thế cho dấu +) . Chiêm nghiệm qua lịch sử cận đại , tôi thấy : những năm có những biến cố lớn cho TG hay VN , cũng đều có tổng bằng 4 hay 8 .
1/ 1939 = 1 - 9 - 3 - 9 = 22 = 2 - 2 = 4 . Mở đầu của đệ nhị TC .
2/ 1988 = 1 - 9 - 8 - 8 = 26 = 2 - 6 = 8 . Gần 10.000 sư sải Miến , SV , HS , ngã gục dưới làn đạn của CS và QĐ Miến . Phong trào đòi hỏi DC tại Miến đã đặt tên là biến cố 8888 vì cuộc thảm sát đã bắt đầu từ ngày 8-8-1988 .
3/ 1975 = 1 - 9 - 7 - 5 = 22 = 2 - 2 = 4 . Năm mà nhân dân miền Nam được "giải phóng" bởi ng CSBV , mở đầu cuộc BỎ PHIẾU BẰNG CHÂN VĨ ĐẠI NHỨT TRONG THẾ KỶ 20 (có sự tham dự của nhiều bạn đang đọc giòng chữ này) . Kèm theo 3 ảnh :
a/ Các em bé đã tham gia bỏ phiếu bằng chân trong năm 1975 : chụp gần Tuy hòa , Phú yên . Mới mấy tuổi mà đã 'thoái hóa' rồi ! ( cụ Tổng Trọng đã bình như vậy khi xem hình) . ) .
b/ Hai em nhỏ sanh đôi , cũng tham gia cuộc bỏ phiếu = chân , bằng cách nằm trong thúng . Chụp tại trại tị nạn năm 75 ở Quảng trị . Mới có mấy tháng tuổi đã 'thoái hóa' rồi ! (cụ Tổng Trọng đã bình như vậy khi xem hình này) .
c/ Những dân tỵ nạn Huế , chen chúc trên đũ mọi loại xe , đang xuôi Nam khi hay tin Bắc quân tiến về cố đô Huế ; ảnh chụp trên đèo Hãi vân . Sao họ lại sợ 'giải phóng quân'' như vậy ?

Ngày 29 DEC 2013 lúc 1028 pm

No comments:

Post a Comment