Friday, December 25, 2015

Phúc thay cho kẻ nào không xúc động trước một người đàn bà nào cả , ngoại trừ vợ của của hắn .

 TB : Vì viết những cảm nghĩ này cách đây khoảng 30 năm nên giấy đã úa vàng và dấu hỏi ngã sai be bét , mong các bạn thông cảm . 

No comments:

Post a Comment