Saturday, December 26, 2015

Chỉ có kẻ nào đã sống qua hai chế độ mới có thể so sánh .
- Cuộc sống của các anh là ước mơ của chúng tôi -- một CA đã nói với tôi như vậy trong lễ phóng thích khoảng 50 tù nhân trại Nam Hà , tổ chức ở trại Mễ gần Phủ Lý , Nam Định vào đầu năm 1981 , trước Tết AL .
- Năm 1982 , khi nằm tại BV Sùng Chính , đường Trần Hưng Đạo , tôi đã nghe một CB chê bai : bv gì mà hệ thống cấp nước , lavabo , đều hư hỏng . Một ng dân miền Nam cùng phòng liền trả lời : anh không biết mới nói thế ; trước đây hàng ngày có nhân viên bảo trì về điện nước thường xuyên thăm viếng các phòng để xem có gì cần sửa chữa . Nay không có ai làm việc đó nên bv mới hư hao như vậy . Ông CB này ngậm câm .
Sau đây là danh sách các địa chỉ cần thiết , bao gồm các cơ sở tôn giáo tại SG , dựa theo tuần san Saigon Round Up in năm 1968 (Mậu Thân) , trong lúc quân và dân miền Nam chịu đựng hai đợt tấn công của CSBV . 

No comments:

Post a Comment