Monday, September 28, 2015

Lá thư của Sirik Matak .
Tôi thành thật cảm ơn về lá thư và lời mời đưa tôi tới tự do . Than ôi , tôi ko thể rời đất nước trong một cách thức nhục nhã như vậy . Đối với ông và đặc biệt là đất nước vĩ đại của ông , tôi ko bao giờ tin rằng vào một lúc nào đó , ông lại có ý nghĩ bỏ rơi một dân tộc đã chọn lựa tự do . Ông đã từ chối bảo vệ chúng tôi và chúng tôi ko thể làm gì về (điều) đó . Ông rời bỏ chúng tôi và tôi cầu chúc ông và đất nước ông sẽ tìm thấy hạnh phúc dưới bầu trời . Nhưng ông hảy nhớ kỷ rằng , là điều rất xấu nếu tôi sẽ chết ở đây trên đất nước - mà tôi yêu quí , nhưng chúng ta đều sinh ra và phải chết vào một ngày nào đó . Tôi CHỈ phạm một lỗi lầm là TIN TƯỞNG NƠI ÔNG , người Mỹ . Xin chấp nhận , ngài đại sứ thân mến , những tình cảm chân thành và thân hửu của tôi .
Hoàng tử Sirik Matak .

No comments:

Post a Comment