Sunday, October 4, 2015


                                                     Ý NGHĨA CỦA SỐ 17
                   NGÔI SAO CỦA NHÀ THÔNG THÁI ( THE STAR OF THE MAGI)
Đây l số rất cao về tâm linh/tôn giáo (highly spiritual number) , và người Chaldean cổ đại đã tuợng trưng nó bằng sao Kim (Venus) 8 cánh  . Ngôi sao của Nhà Thông thái  là hình ảnh của Tình yêu và Hòa bình  , và nhửng uớc muốn của nguời số 17 sẽ vuợt qua được (trong tâm tư) những thử thách và khó khăn của kiếp truớc (will rise superior in spirit to the trials and difficulties of earlier life) , với khả năng chinh phục thất bại truớc đây  trong quan hệ cá nhân và nghề nghiệp (with the ability to conquer to conquer former failure in personal relationships and the career) . [Nói thêm  : ngưòi thuộc số  17 rất khôn ngoan về mặt  đạo đức   (to be morally good or wise) để có thể tránh được những điều mà họ không nên làm và hiểu được những điều mà ngưòi khác không hiểu ] . 17 là “ số của sự Bất tử “ , và cho thấy tên của nguời ( hay thực thể) này sẽ sống mãi sau khi họ đả lìa đời  . Đây là một  số của cực kỳ may mắn , với một cảnh báo  . Vì nó thu nhỏ thành  ( 1+7 = ) 8 , do vậy nhửng ngưòi số  17  nên đọc kỷ phần nói về các số 4 và 8 dưói đây .
        Theo khoa tử vi Tây phương Numerology thì người nào có ngày sinh hoặc có tên bằng 4 , 8 ,13 , 17 , 22 , 26 , và 31 thì sẽ có định mệnh như sau : linh hồn của người này đã nghĩ rằng họ có nhiều nợ nần cần phải trả dứt điểm , những nợ này  đả bị trì hoản trong những kiếp trước đây của họ ; vì vậy họ đã chọn ra đời vào các ngày kể trên (hay mang một cái tên cộng lại bằng các số này)  để giải quyết  dứt điểm món nợ này . Đây là hình thức trả nợ dồn , để kiếp sau được thanh thản . Củng giống như người sinh viên  không chịu thường xuyên học tập , khi ngày thi sắp tới đã quính quán , bỏ tất cả vui chơi , học ngày học đêm để chuẩn bị cho ngày thi .
Vậy  để giảm bớt cái xấu do ngày sanh / tên của mình tạo ra thì người này phải theo lời khuyên sau :
         1/ Đổi tên họ của mình sao cho khi cộng lại bằng 6 hay 24 nhưng không thông qua số 15. Có một ngoại lệ là nếu tên , họ hoặc tên lót của mình sau khi cộng lại bằng 11 và 22 thì không thể biến số này trở thành hàng đơn vị , như (11 = 1+1=2) .  Như tên  ANH  = 1 + 5 + 5 = 11 ( phải giử nguyên).
        2/ Cố gắng không dùng  địa chỉ , số phone , hoặc bất cứ cái gì thuộc về mình cộng lại bằng 4 hay 8 và củng  không nên tiến hành các việc quan trọng trong các ngày như 4 , 8 , 13 , 17 , 22 , 26 và 31. Nên tiến hành công việc quan trọng vào ngày 6 và 24 của tháng .

No comments:

Post a Comment