Wednesday, March 25, 2015

HÌNH ẢNH VỀ TRẬN KHÂM ĐỨC  . 
NGUỒN : LẤY TỪ MẠNG . 


TRẠI GIAM TÙ CS THỜI NGÔ ĐÌNH DIỆM TẠI KHÂM ĐỨC
THÀNH LẬP CĂN CỨ : ĐỔ BỘ XE ỦI ĐẤT
VÀ CHIẾN TRẬN BẮT ĐẤU . . .

CHỜ DI TẢN


TRONG HÌNH CÓ 5 MÁY BAY : Ở GÓC TRÁI CỦA HÌNH LÀ 1 CHIẾC C-1301 CHIẾC CH-47 Ở GIỬA PHI ĐẠO .1 CHIẾC CESSNA O-2 NẰM PHÍA TRÊN CHIẾC C-130 . GẦN ĐÓ LÀ 1 CHIẾC UH-1H . TRÊN CÙNG CỦA HÌNH LÀ CHIẾC C-123 CỦA JACKSON . BA CHẤM NHỎ Ở BÊN PHẢI LÀ LÍNH MỸ ĐANG TRÁNH ĐẠN PHÁO . (The wrecked C-130 is in the foreground, the CH-47 in the middle of the runway. A crashed Cessna O-2 is just above the C-130, and across the runway from it is the wrecked UH-1H Huey. At the top of the photo is Jackson’s C-123. Three tiny dots to the right are the CCT running for their lives) .

NỔI BẬT TRONG HÌNH LÀ MỘT CHIẾC C-130 , 1 CHIẾC CH-47 Ở GIỬA PHI ĐẠO . MỘT CHIẾC CESSNA 0-2 TRÚNG ĐẠN RƠI , NẰM Ở PHÍA TRÊN CHIẾC C-130 VÀ NGANG QUA PHI ĐẠO LÀ MỘT CHIẾC UH-1 B .
DANH SÁCH LÍNH MỸ CHẾT TẠI KHÂM ĐỨC VÀ NGOK TAVAK  . TRỪ 19 NGƯỜI DƯỚI ĐÂY : NHỮNG NGƯỜI CÓ DẤU * ĐƯỢC MANG RA KHI TRẠI TRẠI NGOK TAVAK THẤT THỦ ; NHỮNG NG CÓ DẤU ** ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG NĂM 1970 ; VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ DẤU *** ĐÃ ĐƯỢC HỒI HƯƠNG VÀ NHẬN DẠNG NĂM 2005 ;. NHỮNG LÍNH MỸ CÒN LẠI ĐÃ KHÔNG LẤY ĐƯỢC XÁC ,
TRỰC THĂNG CHUYỂN QUÂN GIẢI CỨU KHÂM ĐỨC


No comments:

Post a Comment