Friday, March 27, 2015

CHƯƠNG TRÌNH CHIÊU HỒI CỦA VNCH .
     (Dịch từ báo nước ngoài) . 
Những ng trên đây là cựu VC . Họ đã từ bỏ CS và hội nhập với với chính quyền VNCH  (hình 1970) .
Chương trình Chiêu Hồi (Open Arms) là chiến dịch tâm lý chiến (PSYOP) lớn nhứt và tốn kém trong chiến tranh VN .

Ông Jessus Angel Martinez từ Tây ban nha đã gửi cho tôi truyền đơn trên .
Tờ rời # SP-2141 mô tả 1 bà mẹ khóc kế bên con , chết khi chiến đấu . Tờ này đc thiết kế để khuyến khích lính CS hồi chánh với CP . Có khoảng 15 triệu tờ rời này đc in năm 67 .
Mặt sau tờ rời giải thích những quyền lợi khi hồi chánh .
Mỗi hồi chánh viên sẽ nhận từ CP :
1/ Đối xử tốt
2/ Quyền công dân
3/ Chăm sóc sức khỏe tại Trung Tâm Chiêu Hồi (TTCH) 
4/ Xum hợp với gđ
5/ 30 đồng tiền ăn mỗi ngày .
6/ 200 đ tiền túi mỗi tháng khi sống tại TTCH
7/ Phần thưởng nếu đem vũ khí - 500 tới 7.800 đ
8/ Hai bộ quần áo giá 1.000 đ
9/ 1.000 đ tiền xe để về nhà
10/ Giúp đở tìm việc làm
11/ Các hcv sống tại TTCH sẽ nhận : cement , tôn lợp nhà , 10.000 d tiền xây nhà , 2.000 mua bàn ghế và 6 tháng gạo .
 Từ 1966 -70 , hơn 350 HCV tử trận và hơn 1.000 bị thương . Xem thêm ở  http://spotlights.fold3.com/2012/02/06/kit-carson-scouts/#sthash.a7K1Xu0i.dpuf

Máy bay U-10 rải truyền đơn .
HCV này đc Anh dũng Bội tinh của VNCH
Một nhóm HCV , 1967
Một HCV học cách tháo ráp súng M-16 .
Một HCV 17 t giúp tra hỏi một ng tình nghi là VC .

No comments:

Post a Comment