Thursday, August 14, 2014

Bà Zhang Xin , sinh ngày 24 - 8 - 1965 .

Vì ngày sanh là 24/8 , theo Lý Thuyết Số (Numerology) , bà chịu tác động của số 24 , mà ý nghĩa như sau , dịch từ Star Signs của bà Linda Goodman .


                                Ý NGHĨA CỦA SỐ 24
          
                    TÌNH YÊU - TIỀN - SỰ SÁNG TẠO

Người hoặc thực thể này là những người hưởng phúc đức , mà họ đã tạo ra từ nhiều kiếp . Họ được sự giúp đở cũng như có bạn bè giử QUYỀN CAO , CHỨC TRỌNG . Họ đạt THÀNH CÔNG LỚN về tài chánh , và có được hạnh phúc trong tình yêu . Họ thành đạt trong các ngành văn chương , luật pháp , nghệ thuật , và có sự hấp dẫn mãnh liệt đối với người khác phái .
Họ không nên BUÔNG THẢ , ĐAM MÊ trong các thú vui trần thế và một sự KIÊU CĂNG nào đó trong tình yêu , trong nhửng vấn đề tài chánh , nghề nghiệp ; bởi vì mọi thứ đều đến với họ DỄ DÀNG NHƯ TRỞ BÀN TAY  . Nên khôn ngoan nhớ rằng nếu thực thể hay cá nhân này quá BUÔNG THẢ  trong kiếp này  , họ sẽ mang số 18 hay một ngày sinh xấu trong kiếp sau .
Người hay thực thể này không nên làm hỏng những ích lợi của số 23 hoặc 24 , và cũng không nên để sự may mắn này dẫn đến sự ÍCH KỶ hoặc một thái độ COI THƯỜNG những giá trị tâm linh . Phải nên tránh sự CÁM DỖ của đắm say trong nhục dục lệch lạc ; cũng như khuynh hướng SA ĐỌA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC (the templation to indulge in promiscuity must be avoided ; likewise a tendency to overindulgence of all kinds ) . 
(Dịch từ trang 202 của sách đã dẫn ) .

No comments:

Post a Comment