Saturday, March 22, 2014


TRAO TRẢ TÙ BINH . Ảnh chụp ngày 12/2/1973 : Tù binh Mỹ (ĐU David Earle Bake , 1 TB Mỹ bị thương bị bắt ngày 27.6.72) trong lều y tế , chờ được trao trả . Khung cảnh được dàn dựng kỷ lưởng với y tá mặc đồ trắng lốp . Sau đó TB này được bộ đội dùng võng khiêng ra (quá nhân đạo ?!?) địa điễm trao trả . (Có lẽ là Lộc Ninh vì đất đỏ) . Hôm đó có 27 TB Mỹ và VNCH được trao đổi với Tù binh CSBV và VC , tổ chức bởi UB QS bốn bên . Trong khi đó , ngày nay , được CA mời về đồn "làm việc" giống như Kinh Kha sang Tần , nghĩa là ko biết có sống sót trở về với gđ ko ; hay là bị đánh nát người phải bò về nhà ; hay chết tại đồn . GĐ công an tỉnh họp báo nói "để chờ pháp y kết luận xem công dân này có phải chết do các vết thương này ko ? " .
 

Like · · Promote ·

No comments:

Post a Comment