Saturday, March 22, 2014


Người Hoa tại Phi luật Tân .
Theo thông báo của Thượng viên Phi năm 2013 thì :
"Ngày nay , người TQ chính gốc khoảng 1,35 triệu trong khi ng Phi có gốc TQ chiếm 22.8 triệu .
Ng Phi gốc TQ , đã có ảnh hưởng đáng kể trong nước về phương diện nhân lực , dịch vụ cộng đồng , ngân hàng và tài chánh .
Trong năm 2011 , TQ vẫn là thị trường XK lớn thứ ba của Phi với XK đạt 6,237 tỉ đô trong 2011 và thị trường NK lớn thứ 3 của Phi với 6,085 tỉ đô" .
Hình 2 và 3 : các chính khách và nghệ sĩ Phi gốc Hoa trong đó có TT Corazon Aquino , Ferdinand Marcos và hồng y Sin .
Nhận xét : Tại sao "với người TQ chính gốc khoảng 1,35 triệu trong khi ng Phi có gốc TQ chiếm 22.8 triệu" , nhưng cộng đồng này lại KHÔNG LÀ mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Phi trong khi số người Hoa chánh gốc và người Việt gốc Hoa ở VN THẤP HƠN nhưng lại là đề tài bàn luận của báo chí , gồm lề phải lẫn trái ? . Tất cả là vì thái độ hay chánh sách e dè , thậm chí khiếp nhược của CPVN đối với các lấn lướt về biển đảo hay xâm lăng về kinh tế , văn hóa , vv...của TQ .
 

Like · · Promote ·

No comments:

Post a Comment