Monday, February 10, 2014

"PTT Tàu Hoàng Trung Hải "dâng" phần lớn các mỏ khoáng sản của Việt Nam cho Trung Quốc" của Lê Anh Hùng có đoạn :
. . .
"Bất chấp lời cảnh báo đầy tâm huyết của nhiều cán bộ đảng viên cao cấp lo lắng cho vận mệnh dân tộc trước kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn đặt ông Hoàng Trung Hải vào chiếc ghế quan trọng thứ hai trong chính phủ khoá mới: Phó Thủ tướng “phụ trách kinh tế” (từ ngày 2.8.2007).
PTT Hoàng Trung Hải được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao trực tiếp phụ trách các bộ: Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, và Tài nguyên - Môi trường. Ngoài ra, ông ta còn được Thủ tướng tin tưởng giao đảm nhiệm một loạt chức vụ trọng yếu: 1/Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; 2/Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí; 3/Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm; 4/Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; 5/Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; 6/Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quy hoạch và Đầu tư Xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội; 7/Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải; 8/Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận; 9/Trưởng ban Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án Thuỷ điện Sơn La; 10/Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; 11/rưởng ban Ban Chỉ đạo Xây dựng Nhà Quốc hội; 12/Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển; 13/Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI, 14/Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia; 15/Trưởng ban ODA (Viện trợ Phát triển Chính thức) Quốc gia; 16/Chủ tịch Uỷ ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia; 17/Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, v.v. Nghĩa là ngài PTT gốc Tàu này gần như nắm trọn toàn bộ nền kinh tế Việt Nam trong tay, dĩ nhiên là cả ngành khai khoáng với hàng loạt mỏ khoáng sản béo bở. Không chỉ “dâng” cả ngành điện lực Việt Nam cho Trung Quốc mà trong nhiều năm qua ngài PTT này còn âm mưu “Hán hoá” nền kinh tế Việt Nam, và dĩ nhiên ngành khai khoáng cũng không thoát khỏi điều đó.
. . . "
Nhận xét : với chức vụ PTT về KT , ông coi 5 bộ và phụ trách ít nhứt là 17 ban . Đúng là 1 ông vua không ngai của nền KT VN .

No comments:

Post a Comment