Monday, February 10, 2014

PHÒNG THÔNG TIN BÁO CHÍ DƯỚI CHẾ ĐỘ CŨ.
Trước 1975 , dưới chế độ VNCH , cấp bộ và dưới cấp bộ đều có 1 phòng Thông tin Báo chí . Nhiệm vụ đã ghi nhận mọi ý kiến hay phê bình đối với công việc liên quan quan đến bộ hay nghành của mình để báo cáo lên bộ trưởng hay tư lịnh nghành để kịp thời sửa sai . Những ý kiến hay phê bình này được đăng trên báo trong nước hay ngoài nước , được phát đi từ đài VOA , BBC , v.v... Tóm lại , công việc na ná như viện này .
Vì hồi đó , báo chí là 1 quyền rất mạnh (trong đó có báo chí Mỹ với mấy ngàn phóng viên ở VN) nên công việc của Phòng TTBC không phải dễ dàng . Có 1 lần , PV nước ngoài chụp hình 1 lính gác cầu đang ngủ : ảnh này lọt vào mắt TT Thiệu và tỉnh trưởng bị khiển trách nặng .
Tất cả mọi sai lầm , lớn nhỏ , của CP VNCH , nếu ko sửa chữa kịp thời sẽ bị Quốc Hội VN , QH Mỹ (vì Mỹ giúp VN chống Cộng) điều tra ra lẽ , v.v...
Hiện nay , QH VN chĩ là bù nhìn nên ko có vai trò như các QH của nước pháp quyền . Cho nên mọi ghi nhận , mà Viện - được nói trên Viet-Studies - cũng chĩ là giấy gói xôi .

No comments:

Post a Comment