Saturday, February 8, 2014

Kinh nghiệm về bảo vệ tác quyền (copyright) .
Thư viện chánh của TP có quày sách cũ : bày bán sách mới hay cũ , DVD , v.v... do dân cho hay từ các TV chi nhánh bỏ đi (do rách bìa , mất trang , v...) . Có lần , anh bạn tôi cho 1 dvd , sang lại từ 1 phim do VN sản xuất . Sau khi xem xong tôi đem cho quày sách này . Cô SV Mỹ gốc Mễ , (làm thiện nguyện cho quày sách) ,  ko nhận dvd này  và nói , nó vi phạm bản quyền (phạm pháp) . Tôi nói , anh bạn tôi mua dvd gốc khi du lịch vn và khi sang Mỹ đã sang lại vài copy cho bà con .
Ở Mỹ , bạn có thể sang lại 1 dvd gốc để dự phòng dvd gốc bị hư thì thay thế . Nhưng đem dvd này cho người khác là phạm pháp.
Họ coi trọng bản quyền vì đó là tài sản của trí tuệ . VD : hệ điều hành Windows của Microsoft được viết bởi VÀI NGÀN KỶ SƯ với chi phí 3-4 TỈ ĐÔ trong vài năm . Thành ra giá bán 1 HDH khoảng trên dưới 200 đô . Tháng 8/ 2001 , Windows XP ra đời , sau đó là Vista , Windows 7 và tháng 8/2012 Windows 8 ; nghĩa là chĩ có bốn HĐH Windows trong 11 năm .
Ngoài HDH này , còn có OS của hảng Apple và các HĐH của cộng đồng Linux . Đây là tập hợp các programmer toàn cầu nhằm tạo ra 1 HDH  miễn phí , bạn có thể download từ mạng hay mua dvd chừng 5-10 đô . Vì là đóng góp thiện nguyện từ nhiều người nên nó ko có nhiều chức năng như Windows hay OS . Với người  ko có tiền mua Windows hay OS thì nó vẫn hữu dụng (có thể lướt mạng , dùng FB , Skype ,  ko có Yahoo Messenger , thảo văn bản bằng OpenOfffice ,v.v...)
Trước đây , khi chưa mua được Windows , tôi đã xài HDH Linux như Ubuntu , Lubuntu , Olivia 15 hay Knoppix .

No comments:

Post a Comment