Friday, November 15, 2013

Một học sinh mẫu giáo 6 TUỔI Nhật đã trở nên một trong những người đóng góp TRẺ NHỨT cho các cố gắng cũa Philippines để gây quỹ cho nạn nhân cũa siêu bão Yolanda (Haiyan).
TĐS Phi tại Nhật ngày thứ năm cho biết bé Shoichi Kondok đã hiến tặng tiền để dành từ nhỏ tới giờ sau khi thấy mức độ (extent) cũa sự cuồng bạo cũa bão Yolanda trên TV .
Đi theo bởi mẹ , Miho Kondoh , bé Shoichi đã thăm TĐS Phi vào hôm nay để tự tay trao tặng 5.000 yên (khoảng 49.91 đô) từ tiền để dành từ ống heo (piggybank savings) .

Thông bão cũa TĐS nói thêm rằngShoichi ' đã ko nghĩ tới 2 lần (do not think twice) (1) khi tặng số tiền để dành này ' sau khi nó thấy sự tàn phá này trên TV .
Bí thư thứ 2 kiêm lãnh sự cũa TĐS Phi Bryan Dexter Lao nhận phong bì từ Shoichi .
Một ảnh đc post trên website cũa TĐS cho thấy Shoichi đang ký vào sổ chia buồn tại thư viện cũa TĐS , với sự giúp đở từ nhân viên TĐS .
Ông Lao bày tỏ sự cảm ơn cũa TĐS đối với cử chỉ hảo tâm (kindness) và lòng thương hại (sympathy) cũa ân nhân trẻ nhứt này , “ TĐS viết .
Các ân nhân khác cho nạn nhân cũa bão Yolanda gồm :
1/Một T yên từ đảng New Komei , một thành viên cũa liên minh cầm quyền tại Nhật .
2/ Mười lăm triệu T yên từ công ty Marubeni , cho nạn nhân cũa bão Yolanda và động đất cấp 7.2 tàn phá miền Trung cũa Visayas tháng 10 rồi . / .
(1) : (Do not think twice = make a snap decision .- Tài)

No comments:

Post a Comment