Thursday, November 14, 2013

NHẬN DẠNG NGƯỜI CHẾT TRÊN 120 NĂM

Nhận dạng kẻ vô danh trong mộ ở Antietam .
Nguồn : National Geographic July 1995 , mục Geographica 
Vào 1988 , những ng đam mê/tìm hiểu (buff) về Nội chiến Mỹ trong khi thăm dò những vết tích (prospecting for relics) cũa Trận đánh Antietam trên 1 cánh đồng ở Sharpsburg , bang Maryland đã khám phá một chuyện rùng rợn (grisly discovery) : bốn nấm mộ vô danh (unmarked) . Sau một thời gian làm việc kỹ lưỡng như thám tử , ông Stephen Potter , nhà khảo cổ cũa Sở Công Viên Quốc gia sắp tìm được danh tánh cũa 1 trong ng chết này . Những nấm mộ nông này chứa xương cũa những ng lính quân miền Nam (Union) đã ngã xuống ngày 17 tháng 9 , 1862 . Trong khi tiến quân (advance) vào con đường trũng (sunken road) sau này đc gọi là Đường làng Đẫm máu (Bloody Lane) (trong hình phải) , họ đã bị giết chết bởi lính miền Bắc (Confederate) ngồi xổm ở chỗ lõm (hunkered in the depression) .
Toán cũa nhà khảo cổ Stephen Potter đã khám phá nút cũa tay áo (cuff button) từ quân phục cũa bang New York , những mảnh cũa tràng hạt (piece of rosary) , đạn đường kính 69 dùng bởi lính (enlisted men) cũa Lữ đoàn Ái nhĩ lan , một đv tập hợp những di dân được tuyển mộ tại TP New York . 

 
Khi khảo sát các xương , nhà nhân chũng học thuộc viện Smithsonian Douglas Owsley đã ghi nhận rằng 1 trong 4 ng ở độ tuổi 40 . Ông Porter đã xem lại sổ sách cũa Lữ đoàn Ái nhĩ lan và tìm thấy rằng chĩ có 3 ng lính đã chết tại Antietam và có độ tuổi như vậy : các binh nhì James McGarrigan , Martin McMahan , và James Gallagher . Tất cã phục vụ tại trung đoàn 63 cũa New York , mà cờ trung đoàn (hình trái) chứng thực vai trò cũa họ trong cuộc chiến .

No comments:

Post a Comment