Thursday, November 14, 2013

BÃO YOLANDA TẠI PHILIPPINES : NẠN NHÂN TRẺ CON .

NGUỒN : CNN .

http://www.cnn.com/video/data/2.0/video/world/2013/11/10/pkg-stevens-philippines-typhoon-tacloban-city.cnn.html

Một bé gái được một quân nhân chuyển lên máy bay .
Trẻ em thoát đc sau khi làng bị tấn công bởi người có súng ; các em đang chờ cán sự XH giúp đở
Bà mẹ bồng con dưới cơn mưa nặng hột
Mầm sống từ cái chết : bé gái Bea Joy đã ra đời ngày 11 Nov tại Tacloban
Trẻ em nhận đc múi cam từ ng lính
Các em đang chuyển đồ kiếm được - có lẽ là thức ăn
Hình trên và dưới : trẻ em phải bịt mủi đến khỏi ngửi mùi từ xác chếtCư dân xin sửa trong khi chờ lên máy bay để rời khỏi TP này
Một nhân viên cứu trợ Nhật đang chuyển hàng
No comments:

Post a Comment