Thursday, November 14, 2013

DANH   SÁCH NHỮNG NƯỚC ĐÓNG GÓP : (MỚI LẤY TỪ CNN NGÀY 14 NOV 13 . (đơn vị tính : triệu)

ÚC 30 , LHQ 25 , ANH 24 , MỸ 20 , NHẬT 10 , ĐAN MẠCH 6.9 , KHỐI EU 4.1 , THỤY ĐIỄN 3.6 , UAE (Liên hiệp các tiểu vương Á rập) 10 , NAM HÀN 5 , CND 4.8 , NA UY 3.9 , THỤY SĨ 3.4 , INDONESIA 2 , TÂY BAN NHA 1,8 , TÂN TÂY LAN 1.75 , TQ 1.6 , ÁI NHĨ LAN 1.4 , Ý 1.3 , MỄ 1 , ÁO 0.690 , BĨ 0.690 , CH CZECH 0.244 , SINGAPORE 0.160 , VATICAN 0.150 , VIETNAM 0.100 . 
Như vậy đứng đầu là ÚC , và chót là VN .  

No comments:

Post a Comment