Wednesday, October 9, 2013

MỘ ÔNG NGUYỄN SINH SẮC ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT 

Thưa các bạn ,
Từng hành quân ở vùng 4 CT , chúng tôi từng vào các mật khu CS ; đã đi ngang cã nghĩa trang cũa họ , có cổng đề chữ 'nghĩa trang liệt sĩ'  đàng hoàng . Lính tráng  không phá phách các ngôi mộ đất trong nghĩa trang dù người nằm dưới đó đã từng là kẻ thù .
Vì phong tục tập quán cổ truyền cũng như ông bà tổ tiên dạy dỗ chúng tôi phải tôn trọng người đã chết .
Riêng mộ ông Nguyễn sinh Sắc , cha cũa HCM , nằm ở tỉnh Sa Đéc thì viên tỉnh trưởng được lịnh cũa phủ Tổng thống là bảo vệ chặc chẽ , không cho ai phá phách . Vì sợ những người có thân nhân bị CS giết (qua pháo kích , hay giật mìn xe lam , xe đò ) trong lúc quá phẩn uất sẽ phá mộ này .
Còn sau 75 , thì người CS đối xử như thế nào đối với kẻ thù đã chết thì các bạn đã biết .
Vì thời đó , họ đả-phá những gì - họ cho là tàn tích cũa thực dân , phong kiến , mỹ ngụy , v.v... nên nhiều đền- miếu  bị đập tan (như đã làm sau 1954 ở miền Bắc) .
Lúc  hành quân (1973-75) trong vùng Đồng Tháp mười , tôi đã chứng kiến nhiều nhà thờ bị bắn rơi các tượng ảnh , tượng Chúa và Đức mẹ thì bị bắn bể đầu . Đây là các KHU TRÙ MẬT , được lập lên khoảng năm 1954-55 bởi TT Diệm , đưa các người công giáo mới di cư đến lập nghiệp . Giai đoạn đầu , họ sống rất yên lành và sung túc , nhưng chiến cuộc đã kéo đến nơi này qua việc CS tấn công các đồn Nghĩa quân/Địa phương quân . Vì lực lượng yếu hơn nên các đơn vị này rút lui . Thế họ làm chủ tình hình và mục tiêu kế tiếp cũa CS là phá phách nhà thờ như trên .
Họ không  đặt mìn giựt sập nhà thờ như họ đã làm đối với trụ sở xã ấp , mà họ gọi là hội-tề hay tề-ngụy , (hội tề là nguỵ quyền do thực dân Pháp lập ra ở Nam bộ hay  ở những làng thực dân chiếm đóng trong thời kì kháng chiến.- theo wiki) .
Họ ko làm như vậy vì ko muốn mất lòng dân địa phương , mà đa số là GD . Dân ở đây là nguồn cung cấp thuế , lương thực , các mặt hàng hàng ngày (thuốc tây) , và cã lính cho họ . Do vậy , thanh niên vùng này , một số ra tỉnh ở , số ở lại tìm cách hủy hoại cơ thể , bằng cách đào 1 lổ nhỏ , bỏ quả lựu đạn bên dưới , để nó nổ bay cã bàn chân . Thế là khỏi đi lính cho bên nào .
Nhà nào cũng có bàn thờ chúa , chĩ có người già , phụ nữ , và trẻ con . Giới trẻ thì nói tiếng Nam , chĩ có người già thì còn giọng Bắc . Thĩnh thoãng có nhà theo lương .

No comments:

Post a Comment