Monday, October 14, 2013

CHÙM ẢNH DÀNH CHO CÁC BẠN CHƯA BIẾT NHIỀU VỀ TRẬN XUÂN LỘC THÁNG 4/1975 VÌ LÚC ĐÓ CÒN NHỎ HAY ĐANG PHỤC VỤ TẠI ĐƠN VỊ KHÁC (NHƯ NGƯỜI BLOG NÀY) .

BỨC ẢNH NÀY ĐĂNG TRÊN TUẦN BÁO ĐỨC DER SPIEGEL MÔ TÃ CẢNH LÍNH VNCH ĐANG CANH GIỬ CÁC TÙ BINH CSBV TẠI MẶT TRẬN XUÂN LỘC THÁNG 4.1975 . TÔI ĐÃ ĐẶT TỰA CHO BỨC ẢNH NÀY LÀ "NHỮNG NGƯỜI LÍNH VÀ TÙ BINH CỦA HỌ ĐANG NGHĨ GÌ ? "
ẢNH NÀY VÀ ẢNH TRÊN ĐỀU CHỤP CÁC TÙ BINH NÀY NHƯNG Ở GÓC CẠNH KHÁC NHAU
NHỮNG NGƯỜI LÍNH DÙ VÀ 1 PHỤ NỬ , CÓ LẺ LÀ VỢ LÍNH , CHẮC ĐỀU ĐANG SUY NGHĨ VỀ MỘT TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH ĐANG CHỜ HỌ ! MỘT BỨC ẢNH GIÁ TRỊ .


XUÂN LỘC VỚI QL 1 CẮT NGANG ĐỒN ĐIỀN CAO SU . CHỤP THÁNG 10.1968 , NHÌN HƯỚNG TÂY BẮC
XUÂN LỘC VỚI NÚI CHỨA CHAN BÊN TRÁI . CHỤP NĂM 1975 TRƯỚC TRẬN ĐÁNH .

BẢN ĐỒ CÁC HƯỚNG TẤN CÔNG CỦA QUÂN CSBV VÀO XUÂN LỘC . BẠN NÀO MUỐN TÌM HIỂU THÊM VỀ DIỂN TIẾN TRẬN NÀY XIN VÀO HAI LINK SAU ĐÂY :  http://www.youtube.com/watch?v=25a_ZuHr_po&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Jl2ZpSm-5pE .TUY GẦY GÒ , TRƠ  XƯƠNG THẾ NÀY , ANH LÍNH DÙ VẨN KHÔNG NAO NÚNG !LÍNH VNCH HÒ REO TRÊN 1 CHIẾC T-54 VỪA BỊ BẮN HẠ Ở XUÂN LỘC . HÀNG CHỬ ĐẦU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC ; SỐ 18 TƯỢNG TRƯNG CHO SĐ 18 ; LK LÀ TỈNH LONG KHÁNH ; 11-4 LÀ NGÀY BẮN HẠ CHIẾC T-54 NÀY .LÍNH DÙ CHỜ KHÔNG VẬN ĐẾN XUÂN LỘC

BINH SỈ VNCH DƠ CAO CỜ CS SAU KHI HỌ ĐẢ THẮNG ĐƯỢC "VÒNG 1" TẠI X.LỘC

TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO VÀ ĐT NGÔ VĂN MINH TẠI BCH TIỀN PHƯƠNG (CHIẾN TRƯỜNG X.LỘC THÁNG 4.1975) .

TƯỚNG ĐẢO VÀ TRUNG ĐOÀN TRƯỞNG 52 BB , THUỘC SĐ 18 .

CHUẨN TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO

ANH LÍNH NÀY CỦA SĐ 18 SAO CÓ VẺ NHÍ QUÁ !

CHINOOK TIẾP TẾ , ĐỔ QUÂN HAY TẢN THƯƠNG NGAY TRÊN QL 1


NGUỒN : vnafmamn.com/xuanloc_battle.html - Cached

No comments:

Post a Comment