Monday, July 8, 2013

Từ các cuộc thi tuyển giáo viên của Pháp, CAPES và Agrégation, nghĩ về giáo dục Việt Nam.
. . . Việc thi tuyển GV sẽ đặt ra nhiều chi phí tốn kém, nhưng chúng ta có thể tìm được chi phí cho nó bằng cách bỏ các kỳ thi vào ĐH và chuyển tiền đó sang thi tuyển GV . Những kỳ thi này không thể nào tồn tại, trừ phi là thi vào trường Y, hay ĐH Kỹ thuật. Cứ hình dung hàng năm, sĩ tử nghèo khó từ các thôn quê , cơm đùm cơm nắm, ăn ngủ vạ vật , . . . Vì sao không khuyến khích ĐH đại chúng (1) , vì sao không mở cánh cửa ĐH cho tất cả những người muốn trau giồi tri thức?
Khi không bị áp lực phải học để thi đậu ĐH , thì việc học sẽ thoải mái hơn, . . . Để đi du học chẳng hạn, cũng chỉ cần một bảng điểm trung bình khá;. . . Thầy cô cũng sẽ không dùng điểm để ép trò học, . . . .
(1) : ở Mỹ gọi là ĐH cộng đồng (community college) : gần như ai cũng vào được và được NN hổ trợ nhiều ngàn đô để mua sách vỡ , v.v... ; nhiều ông bạn già cũa tôi đã ghi tên học để có thêm tiền xài , ngoài trợ cấp dành cho người già .

No comments:

Post a Comment