Tuesday, July 30, 2013

LỜI CÁC LÃNH TỤ CS

Tôi không nhắc lại lời ông Nguyễn Văn Thiệu nữa. Vì đến nay không riêng gì dân miền Nam  , mà đồng bào miền Bắc từng “ được sống tự do, độc lập ” lại càng thuộc hơn. Tôi chỉ ghi lại sau đây lời các lãnh tụ trung tâm Cộng Sản thế giới, một thời bà con miền Bắc phải tôn thờ :
-Tổng Thống Nga Boris Yelsin : “ Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó” .
-Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas : “ 20 tuổi không theo Cộng sản là không có trái tim, 40 tuổi không từ bỏ Cộng Sản là không có cái đầu”.
-Tổng Thống Nga Vladimir Putin : “Kẻ nào tin những điều Cộng Sản nói là không có cái đầu, kẻ nào làm theo lới Cộng Sản nói là không có trái tim”.
-Tổng bí thư Liên xô cũ Mr Mikhail Gorbachev : “ Tôi đã bỏ ra nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng Đảng Cộng Sản chỉ có tuyên truyền và dối trá mà thôi”.
-Thủ tướng Đức Angela Merkel : “ Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối ”.

No comments:

Post a Comment