Sunday, June 30, 2013

SỐNG , CHIẾN ĐẤU VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG LÃNH ĐẠO !
Thật sự , từ lâu , một số không nhỏ người giàu , và đa số đãng viên 'ĐÃ CHỊU TIN VÀO NHÀ NƯỚC ' vì họ đã cố gắng thực hành khẩu hiệu "SỐNG , CHIẾN ĐẤU , VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG . . . CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO ! " .
Tức là LĐ làm cái gì , họ đều bắt chước : LĐ gom đô-la , vàng , tậu nhà , xe hơi , gửi con du học , v.v... thì người giàu và đãng viên cấp dưới cũng cố gắng làm như vậy . Riêng người giàu , tuy  ko có quyền lực để có thể tham nhũng hay lạm quyền , nhưng họ có cách như TỰ NGUYỆN QUÀ CÁP TRÊN MỨC TÌNH CẢM để mọi việc suông sẽ và nhanh chóng trong mọi giao dịch với chính quyền .
Rất tiếc : số người giàu như trên không nhiều . Vì nếu : 99,99% (1) nhân dân cã nước cũng giàu như họ , thì lúc này , các bác (trong đó có tôi) , cũng như giới trẻ như Trần Kẽm , đã không phải bỏ thì giờ quí báu để viết còm như vầy .
(1) giống như tỉ lệ nhân dân cã nước đi bầu quốc hội .

No comments:

Post a Comment