Friday, June 28, 2013


TẤT CÃ LÀ DO DÂN KHÔNG CÒN TIN CHÍNH QUYỀN VÀ NGƯỢC LẠI ! 

Nhân đọc bài " Thấy người ta ăn khoai, mình cũng vác mai đi đào
nói về "dòng người ùn ùn đổ về những tiệm vàng . . .".

Trong bài LÒNG TIN VÀ SỰ XẤU HỔ - NGUYỄN HƯNG QUỐC có đoạn :
". . .Ở VN, không phải chỉ có dân chúng (DC) mất lòng tin vào CQ và giới LĐ , mà . . . CQ và giới LĐ cũng không tin vào DC . Họ không bao giờ dám để DC phát biểu một cách tự do và trung thực. . . được tự do lựa chọn. . . . ; họ giải thích tại sao Việt Nam không thể đa đảng: 'đa đảng sẽ gây nên hỗn loạn'.
Tại sao đa đảng, ở các nơi khác không gây nên hỗn loạn mà ở Việt Nam thì có? Họ nói: 'Tại dân trí Việt Nam còn thấp'! Nói thế tức là không tin vào trí tuệ, vào phán đoán, và sự lựa chọn của DC .
Trên diễn đàn QT, giới LĐ Việt Nam nói đến LÒNG TIN , nhưng . . . bi kịch lớn nhất ở VN là không ai tin ai cã. Trong quan hệ XH, người ta không tin nhau. Trong quan hệ CT , DC không tin CQ và CQ, cũng không tin DC. Khi lòng tin bị đánh mất, sự GIẢ DỐI sẽ thống trị mọi quan hệ XH và CT ."
Giả dối thì ở đâu cũng có, nhưng ở VN, sự giả dối có hai đặc điễm : 1/, nó . . . THỐNG TRỊ mọi sinh hoạt và mọi loại quan hệ; và 2/, . . . nó trở thành một điều BÌNH THƯỜNG, không còn làm cho ai xấu hổ cả.
Không có một XH nào có thể lành mạnh nếu thiếu sự TIN CẬY và không có một nền đạo đức nào có thể đứng vững nếu thiếu sự XẤU HỔ. Tiếc, VN thiếu cả hai" ./.
Kết luận :
Thời  chiến , dân miền Bắc ở hai bên các quốc lộ , khi thấy đường xá bị bom Mỹ phá hỏng , đã tự động giật sập nhà cữa , v.v... để lấy gổ hay bê tông lấp hố bom để các đoàn xe chở bộ đội , vũ khí , đạn dược , v.v...có thể vượt qua chổ đó .
VÌ BẤY GIỜ DÂN CÒN TIN TƯỠNG VÀO CQ  VÀ ĐÃNG : do đó HỌ  SẴN SÀNG HY SINH TẤT CÃ .
CÒN BÂY GIỜ THÌ DÂN CHÚNG LẠI NHƯ VẬY !

No comments:

Post a Comment