Thursday, June 27, 2013

NÓI THÊM về còm "Tài 12:29 Ngày 27 tháng 6 năm 2013" , về bài 'Về thái độ coi thường dân của ông V.Đ. Ánh , Phó viện trưỡng , viện nghiên cứu KH về thị trường giá cả bộ Tài chánh' . - cũa Nguyễn vạn Phú .
- - -
A . Khi bàn về đề tài trên hay các vấn nạn hiện nay cũa đất nước (một số được nêu trên blog này) , ta nên dựa trên tiêu chuẩn NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN , hay nhìn qua lăng kính NNPQ . Ví dụ trong bài trên , (xin lập lại) ông Phú nêu các điểm :
1/ ông Ánh đã coi thường dân khi ám chỉ “NHNN là cơ quan quản lý NN . . .họ thích công khai thì công khai ” khi (ông Ánh) nói với báo chí về việc 'NHNN xin được MIỄN kiểm tra, MIỄN khai báo thủ tục Hải quan khi nhập vàng '.
2/(Ông Phú) viết , 'NHNN có thể làm thủ tục đầy đủ với HQ và yêu cầu (HQ) KHÔNG thông tin công khai số lượng vàng nhập '. . . .
B . Ở đây , tôi ko bàn về việc ông Ánh coi thường dân . Nhưng nhìn qua lăng kính này , tôi thấy liền sai lầm khác cũa ông Ánh và cã ông Phú : trong một NNPQ , 'mọi người đều bình đẳng trước pháp luật (PL)  , nghĩa là ko ai đứng trên PL' .
Vì nếu đề nghị trên cũa NHNN được đồng ý (theo tôi nghĩ là đã OK ) , thì có những sai lầm nghiêm trọng  :
1/ Theo quan điểm cũa NNPQ thì NHNN cũng chĩ là một pháp nhân hay thực thể về KT (economic entity)  , do đó phải theo quy định về HQ , không có NGOẠI LỆ . (Nếu muốn NHNN được miễn trừ như vậy thì Quốc hội phải họp và sửa đổi luật về HQ để cho phép như vậy) .
2/ Nếu HQ chấp nhận yêu cầu cũa NHNN  thì cũng sai .
3/ Sắp tới , các pháp nhân KT khác , gồm tư hay quốc doanh đều có thể dựa theo TIỀN LỆ này , để xin miển trừ như vậy . Vì 'anh xin được thì tôi cũng xin được' .
Tôi thông cãm với ông Phú , dù ông có nhiều ý kiến chuyên môn về KT , tài chánh ... , nhưng rất tiếc , ông đã ko dùng lăng kính NNPQ để bình luận về phát biểu cũa ông Ánh .
C. Như đã viết nhiều lần trên blog này , một thể chế chính trị mà KHÔNG áp dụng TAM QUYỀN PHÂN LẬP đích thực , thì sẽ đẻ ra LẠM QUYỀN  và THAM NHŨNG . Nói nôm na , nó là MẸ ĐẺ cũa những vấn nạn trên mọi lảnh vực từ KT , CT , VH , XH , v.v... hiện nay , khiến :
- các bác lớn tuổi : có nhiều bức xúc nhưng đành tỏ ra bất lực và bi quan .
- còn giới trẻ thì mạnh dạn đã phá các vấn nạn này .
D . Ở hải ngoại , mới đây khi một người bạn gọi cho biết , VN lại nhượng bộ thêm như 'sẽ cùng TQ khai thác chung biển Đông , v.v...' , tôi trả lời , một cách buông xuôi (mặc cho số mệnh đẫy đưa) , "các 'ông ấy' muốn làm gì thì làm , vì tôi cũng bất lực !' .
Nếu nhìn qua lăng kính TÂM LINH , đây là cái NẠN , còn gọi là NGHIỆP (karma) , mà người dân Việt phải trả . Khi nào hết nạn , thì VN  chẳng những nhanh chóng đi theo con đường cũa Myanmar mà có thể còn qua mặt !  Vấn đề là KHI NÀO ?
Ngày 27.6.13


No comments:

Post a Comment