Wednesday, January 25, 2012

NHỬNG LỜI PHÊ BÌNH RẤT HAY VỀ CHỦ NGHỈA CỘNG SẢN


 NHỬNG LỜI PHÊ BÌNH RẤT HAY VỀ CHỦ NGHỈA CỘNG SẢN
Đức Dalai Lama: ” CS là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời. ”
Ông Gorbachev : ” Tôi đã bỏ 1/2 cuộc đời, cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói , CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá. ” Ông Yeltsin : ” CS không thể nào sửa chửa, mà  cần phải đào thải nó. ”
Ông Putin : ” Kẽ nào tin theo CS, là không có trái tim. Kẽ nào làm theo lời CS, là không có cái đầu. ”
Bà Thủ tướng Đức( gốc dân Đông Đức ) nói : ” CS làm cho người dân trở thành gian dối. ”
Bí thư đảng CS Nam Tư Milovan Djilasnoli : ” 20 tuổi mà không theo CS, là không có trái tim ; 40 tuổi mà không từ bỏ CS là không có cái đầu. ”
Nhà văn Nga Solzinitsyn nói : ” Khi thấy thằng CS nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không có can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, nhũng lời nó nói láo với người khác. “

No comments:

Post a Comment